Búranie a prestavby priemyselných / administratívnych budov.

Spoločnosť ROFiR ponúka zákazníkom kompletný servis od jednej spoločnosti bez potreby organizovania dodatočných dodávateľov.

Máme reálne skúsenosti s realizáciou remodelácií viacerých výrobných a administratívnych priestorov.
Pri remodeláciách zabezpečíme nie len potrebné búracie práce a likvidáciu odpadov, ale i kompletné spätné dobudovanie remodelovaných priestorov.
Vyhotovíme nové konštrukcie či už z ocele, železobetónu, muriva. Potrebné stropy, schodiská či podlahy.
Zabezpečíme všetky bežne sa vyskytujúce prerábky rozvodov zdravotechniky, kúrenia, klimatizácie, vzduchotechniky aj elektra vrátane potrebných revízií a funkčných skúšok.
Obnovýme dotknutý strešný pášť, bleskozvody, zateplenie, fasádu i výpňové konštrukcie otvorov.
Zrealizujeme potrebné obklady, dlažby, parkety, int. dvere, linoleá či iné interiérové prvky.

Práce vykonávame i za prevádzky daných priestorov, pokiaľ je možné zabezpečiť bezpečnostné a hygienické podmienky.

Realizujeme:

kompletné búranie stavebných celkov

lokálne remodelácie priemyselných priestorov

prestavby administratívnych budov

všetky potrebné úpravy rozvodov

všetky potrebné úpravy obalových konštrukcií

všetky potrebné úpravy interiérov

buracie prace 01