Cestné betóny a vonkajšie plochy

Vonkajšie plochy pre kamióny, cesty, rampy a iné spevnené plochy vrátane porebných súčastí zrealizuje ROFiR.

Rozmanitá konštrukčná skladba a účel vonkajších ploch ich predurčujú na kavalitné betonárske spracovanie.
Realizujeme všetky typy cementobetónových plôch od podkladnej skladby KSC až po finálne metličkové povrchy.
Spolu s plochami radi vyriešime aj odvodňovacie prvky, lemovacie obrubníky a zámkové dlažby.
Vyriešime aj sanácie starých či poškodených vonkajších plôch a ich súčastí.
Zrealizujeme aj kompletné remodelácie pôvodných plôch v súlade s ich novým využitím.

Realizujeme:

Betónové plochy

Vláknobetónové plochy

Drátkobetónové plochy

Železobetónové plochy

KSC podlkladné vrstvy

cestne betony b
cestne betony d
cestne betony e
cestne betony a
cestne betony c