Obrubníky a zámkové dlažby

Nie len betonárske práce ale i súvisiace obrubníky a zámkové dlažby od jedného dodávateľa – ROFiR.

Často nie je efektívne rozdeľovať súvisiace práce pri výstavbe. Pre nás to tiež nie optimálne, preto ponúkame i zrealizáciu súvisiacich prác v našej réžii.
Samostatne si vyhotovíme všetky prípravné práce pred betonážou vonkajších plôch.
Osadíme odvodňovacie žlaby, lemovacie obrubníky a zrealizujeme aj všetky chodníky a parkovacie plochy.
Pod dlažby si vyhotovíme aj potrebný podsyp.
V prípade potreby vieme vyhotoviť i súvisiace drobné ŽB základy a stienky.

Realizujeme:

Cestné i záhonové obrubníky

Zámkové dlažby chodníkov a parkovísk

Odvodňovacie žľaby

Drobné ŽB konštrukcie

Palisády

zamkove dlazby 01