Opravy a renovácie priemyselných podláh

Servis a opravy všetkých typov priemyselných podláh a ciest.

Každá vybudovaná podlahová konštrukcia v čase svojho využívania a životnosti potrebuje pravidelný servis a údržbu pre zachovanie požadovaných vlastností.
Spoločnosť ROFiR ponúka zabezpečenie pravidelnej i nárazovej kontrolu stavu všetkých typov podlahových konštrukcií, potrebný servis a odstraňovanie najrozmaniteľnejších druhov závad.
Primárne sa snažíme o odstránenie príčin poruchy a následne odstráňujeme jej dopady.
Poradíme i s následným užívaním pre minimalizáciu rizík.
Vačšinu opráv vykonávame za prevádzky, len s lokálnym obmedzením a minimalizáciou časových strát.

Realizujeme:

opravy okovaných dilatačných škár

opravy olámaných rezaných škár

výškové odskoky podlahových dosiek

injektáže vaklajúcich sa dosiek

sanácie trhlín a odlupov

lokálnu celkovú rekonštrukciu podlahy

spriahnuté nadbetonávky s hladeným povrchom

celoplošné povrchové sanácie

opravy obrubníkov, dlažieb, prepadnutých poklopov

plošné opravy vydratých cestných betónov

opravy tmelení a zálievok

Opravy2
opravy3
Opravy1