Priemyselné podlahy

Spoločnosť ROFiR, profesionálne návrhy a realizáca všetkých typov priemyselných podláh.

Skladové haly, predajné plochy, regálové zakladače či výrobné priestory, všade tam sa nachádzajú naše priemyselné podlahy.
Zaoberáme sa návrhom a technickým riešením potrebných detailov pre tie najkvalitnejšie podlahy.
Správny návrh konštrukcie zaručí jej plnú funkčnosť, dlhodobú odolnoť a zachovanie potrebných parametrov.
Sme pripravený vlastnými kapacitami zrealizovať všetky bežne používané druhy priemyselných podláh so širokým spektrom povrchových úprav.
Všetky práce realizujeme v celej SR aj ČR.

Realizujeme:

Drátkobetónové podlahy

Železobetónové podlahy

Nadbetonávky stropov

Bezškárové podlahy

Vsypové povrchy

Wet to wet povrchy

Spriahnuté dosky

priemyselne podlahy e
priemyselne podlahy c
priemyselne podlahy b
priemyselne podlahy a